Grająco, święcąco, migotliwy świat dzieci czyli o edukacyjnym aspekcie, internetu, sieci i komputerów.

Gdy byłam małą dziewczynką nie miałam pojęcia co to jest Internet. Komputery widziałam w filmach w telewizji. Głównym obszarem moich dziecięcych zainteresowań było podwórko, trzepak i lalki. Telefon mieliśmy w domu jak byłam podrostkiem i w największych marzeniach nie przypuszczałam, że można mieć telefon w kieszeni, bez kabla i rozmawiać na środku łąki.

Dzisiejsze dzieci zaczynają dzień od obejrzenia bajki jeszcze przed wyjściem do szkoły, z komórką w dłoni przemierzają drogę do niej. Na przerwach czy też pod ławką w czasie lekcji wymieniają się muzyką, dźwiękami, filmikami i różnymi głupstwami, grają i nagrywają. Po przyjściu do domu koniecznie muszą włączyć telewizor, za chwilę komputer i spotkać się z rówieśnikami w sieci. Dzień zakończyć klikając bezmyślnie w telefon lub jakąś grę.

Kiedyś „szpanem” była śliczna sukienka, lalka której się zamykają i otwierają oczy, prawdziwa piłka do nogi czy zegarek z kalkulatorem. Teraz najnowszy laptop, smartfon czy inny elektroniczny gadżet.

Cóż za przepaść.

Dzieci rodzą się w świecie grająco, piszcząco, święcąco migotliwym. Otaczają je sprzęty, ogólny szum, harmider i rozgardiasz. Ten stan jest dla nich naturalny i gdy zabraknie któregoś z elementów to czegoś szukają, czegoś im brakuje.

Czy ich świat jest bardziej niebezpieczny niż świat naszego dzieciństwa? Jakie zagrożenia na nie czekają? Czy mają większe możliwości rozwoju niż my mieliśmy? Z czego na co dzień korzystają, czy potrafią to nazwać? Pytania możemy mnożyć. Odpowiedź nie jest prosta i jednoznaczna.

Skupmy się na edukacyjnym aspekcie, internetu, sieci, komputerów i związku między jednym a drugim.

 „Technologia informacyjna i informatyka są to dwa obszary działalności człowieka, które znajdują się w stadium nieustannego rozwoju i zmian. Informatyka jest dziedziną naukową a technologia informacyjna to zastosowanie informatyki i powiązanych z nią technologii, przy czym te zastosowania w coraz większym stopniu są profesjonalnym korzystaniem z osiągnięć i rozwiązań technologicznych.

Informatyka to dziedzina nauki, zajmująca się głównie projektowaniem, realizacją, ewaluacją, wykorzystywaniem i utrzymywaniem systemów przetwarzania informacji, z uwzględnieniem sprzętu, oprogramowania, aspektów, organizacyjnych i ludzkich oraz konsekwencji przemysłowych, handlowych, publicznych i politycznych.

Technologia informatyczna to technologia zastosowania informatyki w społeczeństwie.”

 Terminu „technologia informacyjna” (ang. Information Technology) użyto w Polsce pierwszy raz w artykule pt.: „Komputer w zmieniającej się szkole” w czasopiśmie „Komputer w Edukacji” w numerze 1 przedstawionym podczas trwania X Konferencji „Informatyka w Szkole” w roku 1994.

W 1997 roku termin ten pojawił się w propozycjach programowych: „Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym dla szkół podstawowych” oraz rok później jako „Edukacja informatyczna w kształceniu ogólnym”. Były to jednocześnie pierwsze publikacje, które dotyczyły przygotowania uczniów w zakresie posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Autorami tychże terminów i publikacji jest Zespół TI z Wrocławia pod kierunkiem prof. dr hab. M.M. Sysło. Pisze on, że technologia informacyjna a szerzej technologia informacyjna i komunikacyjna, to połączenie technologii informatycznej, związanymi z nią technologiami, głównie z technologią komunikacyjną. Połączenie słowa technologia ze słowem informacja ma swoje uzasadnienie we współczesnej postaci informacji i sposobach korzystania z niej. Informacji towarzyszą nieustannie procesy i działania a sam obiekt, czyli informacja niemal w każdej chwili ulega zmianie. Technologia informacyjna jako zastosowanie informatyki jest związana z posługiwaniem się gotowymi produktami informatycznymi w pracy z informacją a korzystanie z gotowych programów może mieć charakter działań oryginalnych, wytwórczych.

 W dzisiejszych czasach powszechne występowanie w każdej dziedzinie komputera jako narzędzia pracy i rozrywki to niezaprzeczalny fakt.

Dzięki różnorodności programów multimedialnych i coraz większemu zaawansowaniu techniki, komputery i urządzenia peryferyjne mogą znakomicie ułatwiać pracę z dziećmi i młodzieżą również o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomagać w procesie rewalidacji, rehabilitacji, w terapii. Programy rewalidacyjne przyczyniają się do wspomagania, rozwijania i kształtowania zaburzonych funkcji umysłowych u dzieci lekko upośledzonych umysłowo. Uczeń ma szczególną możliwość praktycznego poznania tematu, zwłaszcza podczas nauczania matematyki. Ważną rolę odgrywają programy logopedyczne wykorzystywane w nauce mowy i korygowaniu wad wymowy. Żmudne ćwiczenia logopedyczne z użyciem komputera stają się świetną zabawą, która przynosi niewymowne efekty w pracy terapeutycznej logopedy.”

Dlatego komputer jako narzędzie, a „technologia informacyjna jako dziedzina wiedzy obejmująca informatykę, telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją dostarcza użytkownikowi narzędzi, za pomocą, których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać i przekazywać innym ludziom…” wchodzi w życie nas wszystkich, również w dużej mierze w świat osób niepełnosprawnych.

Są znane przypadki gdy komputer pomaga w nawiązaniu komunikacji między dwoma światami. Pozwala porozumieć się dzieciom z rodzicami.

Musiałam się z Wami podzielić tym filmem. Ta historia jest zaskakująca i chwyta tak bardzo za serce. Normalny, zdrowy człowiek ma czasami problem z wyrażeniem tego co myśli, co czuje, a ma do tego pełne spektrum możliwości. Nie chcesz rozmawiać z kimś face to face, możesz wysłać SMS, e-mail, zostawić wiadomość na poczcie głosowej, komunikatorze. Gdyby nie komputer ta dziewczyna do końca życia była by więźniem własnego ciała.

————————————————————

W tekście wykorzystałam:

http://www.isp.org.pl, Edukacja informatyczna – informatyka a technologia informacyjna, Maciej Sysło, Wrocław 2004 r.

http://www.ti.bezbarier.w3wl.pl ; Czy technologia informacyjna jest przedmiotem zawodowym czy ogólnokształcącym?, Renata Podgórska, 2001 r., oraz http://www.isp.org.pl, Edukacja informatyczna – informatyka a technologia informacyjna, Maciej Sysło, Wrocław 2004 r.

Formy pomocy terapeutycznej dzieciom niepełnosprawnym z wykorzystaniem technologii informacyjnej, Renata Podgórska, Informatyka w szkole, XVIII Toruń, 18-21.09.2002 r.

oraz  http://www.sciagi.biz/sciaga.php?ident=1737 ; http://pl.wikipedia.org

Technologia informacyjna a gotowość (dojrzałość) szkolna

W 2006 roku pisałam pracę licencjacką  na temat: „Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich – test dojrzałości szkolnej w systemie Logomocja– Imagine (fragment)”. Praca obroniona i zapomniana leży razem z dyplomem w szufladzie. Kilka dni temu przeglądając jakieś papiery znalazłam ją i postanowiłam, że część z dwóch rozdziałów oraz program który pisałam, udostępnię na blogu.

Praca była pisana kiedy nie było jeszcze obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich oraz posyłania sześciolatków do szkoły.

Zadaniem i celem niniejszej pracy było naświetlenie pojęcia dojrzałości, gotowości szkolnej. Ostatnia faza wieku przedszkolnego rozpoczyna się mniej więcej w połowie szóstego roku życia, a kończy z chwilą podjęcia nauki w szkole. W zachowaniu się dzieci w tym wieku przejawiają się wszystkie charakterystyczne właściwości rozwojowe okresu przedszkolnego, jak i również zalążki nowych cech, które rozwiną się i ukształtują w młodszym wieku szkolnym.

Dziecko wkracza w nową fazę swojego życia, staje przed nowymi zadaniami. Testy dojrzałości szkolnej mają wskazać, na jakim etapie rozwoju dziecko się znajduje, pomóc przewidzieć na ile sobie poradzi z obowiązkami szkolnymi. Testy dają szansę na skorygowanie niedoborów w rozwoju dziecka, aby mogło lepiej przystosować się do nowych warunków, lepiej spełniać rolę ucznia czerpiąc z niej jak najwięcej dla siebie korzyści. W naukach pedagogicznych przyjęto na podstawie badań, iż między rozwojem, a wychowaniem i nauczaniem powinien zachodzić określony związek. Sytuacje stwarzane przez szkołę wytyczane powinny być nie tylko przez stwierdzony poziom aktualnego rozwoju dziecka, lecz głównie przez jego możliwości. Działania szkoły nastawione być powinny na kształtowanie się osobowości dziecka jednocześnie uwzględniając informację zwrotną od niego, czyli reakcje dziecka na te działania.
W dzisiejszych czasach powszechnej komputeryzacji i informatyzacji społeczeństwa jednym z narzędzi, którym mógłby się posłużyć nauczyciel bądź rodzic w celu zbadania gotowości swojego dziecka do podjęcia roli pierwszoklasisty jest test, zbiór zadań zamieszczony w sieci.

Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed monitorem komputera, więc nawet nieświadomie poprzez zabawę mogą dać rodzicom wskazówki, w jakiej płaszczyźnie rozwoju psychofizycznego wymagają pomocy, co należy zrobić, aby idąc do szkoły osiągnęły sukces.

Tematy które poruszę w najbliższych wpisach, to:

Technologia informacyjna

Wyjaśnienie pojęcia „technologia informacyjna” i jej zarys historyczny; Technologia informacyjna w ujęciu potrzeb dzieci; Portale edukacyjne i serwisy dla dzieci.

Dojrzałość szkolna, gotowość szkolna

Wyjaśnienie terminologiczne dojrzałości szkolnej; Dojrzałość szkolna i badania nad nią w ujęciu historycznym; Gotowość szkolna a powodzenie w nauce.

Ja wybrałam drogę inną niż większość rodziców i uczę dzieci w domu. Jak długo nam się to uda, zobaczymy. Mam nadzieję, że z tego i kolejnych wpisów wyniesiecie coś dla siebie i w jakiś sposób to pomoże Wam w lepszym poznaniu Waszych dzieci.

%d blogerów lubi to: